Wielkanoc

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Was i Wasze Rodziny swoim pokojem i łaską.

Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić do domu Ojca. On  jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Życzy Ksiądz Proboszcz z Księżmi Wikariuszami.