Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Warszawa 12.09.2021 r.