Stały konfesjonał

Dyżur w stałym konfesjonale, ze względu na spowiedzi wielkopostne księży w parafiach zastaje zawieszony. Kapłani spowiadają we własnych parafiach przed  Mszami Świętymi – zachowując w obecnej sytuacji wymogi podane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Drodzy Parafianie

Drodzy Parafianie.

Ostatni czas, szczególnie ostatni tydzień do łatwych nie należą. To czas epidemii, która wprowadza zamęt nie tylko w świecie, ale i w naszych domach rodzinach i wspólnotach parafialnych.

Bezprecedensowe decyzje – dyspensy – o powstrzymaniu się od brania udziału w niedzielnych Mszach Świętych i nabożeństwach wielkopostnych, były trudnymi dla nas jako ludzi wierzących, ale    i koniecznymi jako ludzi odpowiedzialnych, nie tylko za własne zdrowie, ale i za zdrowie i życie drugiego człowieka. Dziękuję moim Drogim Parafianom, że w tym czasie zdajecie egzamin ze swojej wiary ale i ze swojej odpowiedzialności.

Zbliża się czas, w którym przed Świętami Wielkanocnymi udawaliśmy się tradycyjne w naszym mieście na rekolekcje i całodzienne spowiedzi. Spowiadaliśmy kilkanaście tysięcy osób sami i przy pomocy zapraszanych kapłanów.

Dziś w obliczu pogłębiającej  się pandemii koronawirusa i wprowadzeniu stanu epidemii w naszej Ojczyźnie – zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego – i nasze zwyczaje w duchu odpowiedzialności mając na uwadze Wasze zdrowie – muszą zostać dostosowane do istniejącej sytuacji.  Jest to przejaw – jak mówił ostatnio papież Franciszek – prawdziwej miłości i odpowiedzialności za dar życia otrzymany od Pana Boga.

Z nauk katechizmowych pamiętamy o wymogu przykazania kościelnego drugiego i trzeciego:

  • Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
  • Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

Wspomniany Okres Wielkanocny trwa 50 dni po Wielkanocy i kończy się Niedzielą Zesłania Ducha Świętego ( w tym roku to 31 maja).

Mając to na uwadze, aby uczynić zadość wymogą przykazania kościelnego, po ustaniu stanu epidemii w naszym kraju niezwłocznie zorganizujemy jedną lub dwu dniową – całodzienną spowiedź zależnie od potrzeby wiernych, abyśmy jeszcze w czasie Wielkanocnym z czystym sercem mogli przyjąć Komunię Świętą.

Oczywiście w sprawach: nagłych, zagrożenia życia, innych niecierpiących zwłoki, my jako Wasi duszpasterze jesteśmy do dyspozycji.

Powierzmy i zawierzmy samych siebie, naszych bliskich, tych wszystkich którzy w tym trudnym czasie cierpią, jak i posługują chorym Dobremu Bogu, Matce Najświętszej – jak i Patronowi Naszego Miasta Świętemu Stanisławowi BM.

Ważna informacja!

U W A G A ! ! ! !

W związku ze stanem zagrożenia  epidemiologicznego, zwracam się do Drogich Parafian – nie mając innego wyjścia – o skorzystanie z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.  

W kościele, zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego – bezwzględnie wymaganym – może przebywać jednorazowo do 50 osób. 

Mając to na uwadze – aby nie dochodziło do niezręcznych sytuacji – bardzo prosimy o pozostanie w domach i tam za pośrednictwem: internetu, telewizji, radia o uczestniczenie we Mszy Świętej. 

Wyjątkiem są osoby i rodziny, w których intencjach zamówiona została Msza Święta.  

Módlmy się za pośrednictwem naszego Patrona Św. Antoniego o jak najszybsze ustanie tych przeciwności. 

Komunikat!!!

KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO

__________________________________________________

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce pragnę przypomnieć, że w dniu 12 marca br. biorąc pod uwagę zagrożenie wywołane koronawirusem udzieliłem dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku, 
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), 
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, 
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

Zachęcam do korzystania z łaski dyspensy i duchowej łączności w tym czasie na modlitwie, zwłaszcza w czasie niedzielnych Mszy św. transmitowanych przez środki masowego przekazu, także przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizję internetową Dom Józefa.

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca br. zarządzam, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób wliczając duchowieństwo parafialne oraz służbę liturgiczną.
W pierwszej kolejności udział w liturgii należy zapewnić osobom zamawiającym intencję mszalną. Niech duszpasterze tak zorganizują sprawowanie Mszy św., aby przestrzegano regulacji prawnych administracji rządowej. W razie konieczności proszę zwiększyć ilość i częstotliwość niedzielnych Mszy św. W związku z tym apeluję do wszystkich o roztropność, zrozumienie i odpowiedzialne współdziałanie dla dobra każdego z nas.

Jednocześnie polecam, aby kościoły były otwarte w ciągu dnia, a kapłani niech stworzą okazję do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby ochoczo odpowiedzieli na apel ks. abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, i każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także
o pokój serc i łaskę nawrócenia. Niech wszyscy wierni w tym samym czasie w swoich domach i rodzinach odmawiają różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich zawierzam św. Józefowi, naszemu przemożnemu patronowi i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

/-/ bp Edward Janiak

Biskup Kaliski

Kalisz, dnia 13 marca 2020 roku

L.dz. 522/2020

Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały 
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Modernizacja i remont zegarów oraz dzwonów cd…

UWAGA KANDYDACI DO BIERZMOWANIA!

Kolejne spotkanie formacyjne, odbędzie się w sobotę tj. 22 lutego! Zapraszamy Was na godzinę 18:30 na Eucharystię do Kościoła, a następnie do Domu Katechetycznego na spotkanie. Do zobaczenia!

Ks. Paweł