Drodzy Parafianie

Drodzy Parafianie.

Ostatni czas, szczególnie ostatni tydzień do łatwych nie należą. To czas epidemii, która wprowadza zamęt nie tylko w świecie, ale i w naszych domach rodzinach i wspólnotach parafialnych.

Bezprecedensowe decyzje – dyspensy – o powstrzymaniu się od brania udziału w niedzielnych Mszach Świętych i nabożeństwach wielkopostnych, były trudnymi dla nas jako ludzi wierzących, ale    i koniecznymi jako ludzi odpowiedzialnych, nie tylko za własne zdrowie, ale i za zdrowie i życie drugiego człowieka. Dziękuję moim Drogim Parafianom, że w tym czasie zdajecie egzamin ze swojej wiary ale i ze swojej odpowiedzialności.

Zbliża się czas, w którym przed Świętami Wielkanocnymi udawaliśmy się tradycyjne w naszym mieście na rekolekcje i całodzienne spowiedzi. Spowiadaliśmy kilkanaście tysięcy osób sami i przy pomocy zapraszanych kapłanów.

Dziś w obliczu pogłębiającej  się pandemii koronawirusa i wprowadzeniu stanu epidemii w naszej Ojczyźnie – zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego – i nasze zwyczaje w duchu odpowiedzialności mając na uwadze Wasze zdrowie – muszą zostać dostosowane do istniejącej sytuacji.  Jest to przejaw – jak mówił ostatnio papież Franciszek – prawdziwej miłości i odpowiedzialności za dar życia otrzymany od Pana Boga.

Z nauk katechizmowych pamiętamy o wymogu przykazania kościelnego drugiego i trzeciego:

  • Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
  • Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

Wspomniany Okres Wielkanocny trwa 50 dni po Wielkanocy i kończy się Niedzielą Zesłania Ducha Świętego ( w tym roku to 31 maja).

Mając to na uwadze, aby uczynić zadość wymogą przykazania kościelnego, po ustaniu stanu epidemii w naszym kraju niezwłocznie zorganizujemy jedną lub dwu dniową – całodzienną spowiedź zależnie od potrzeby wiernych, abyśmy jeszcze w czasie Wielkanocnym z czystym sercem mogli przyjąć Komunię Świętą.

Oczywiście w sprawach: nagłych, zagrożenia życia, innych niecierpiących zwłoki, my jako Wasi duszpasterze jesteśmy do dyspozycji.

Powierzmy i zawierzmy samych siebie, naszych bliskich, tych wszystkich którzy w tym trudnym czasie cierpią, jak i posługują chorym Dobremu Bogu, Matce Najświętszej – jak i Patronowi Naszego Miasta Świętemu Stanisławowi BM.