Kapłani

P R O B O S Z C Z

Ksiądz Prałat Witold SZALA

W I K A R I U S Z E

Ksiądz Wikariusz Łukasz OLEJNIK

Ksiądz Wikariusz Paweł Gomółka

Ksiądz Wikariusz Daniel KALIS

Ksiądz Wikariusz Krzysztof BZDYREK

Ksiądz Infułat Tadeusz SZMYT – emeryt