O parafii

 

Ostrów  Wielkopolski  przed  II  wojną  światową  posiadał  jedną  parafię p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, która liczyła ponad 33 000 wiernych i była wtedy jedną z największych parafii w Archidiecezji Poznańskiej. Zaistniała zatem potrzeba pobudowania nowego kościoła dla stale rozrastającego się miasta. Potrzebą pobudowania nowego kościoła widziało społeczeństwo Ostrowa Wielkopolskiego a przede wszystkim ówczesny Proboszcz – Ksiądz Dziekan Kanonik Leon Płotka.

W dniu 27 października 1937 roku zawiązał się Komitet Budowy nowego kościoła, którego przewodniczącym został Ks. Dziekan Kanonik Leon Płotka. Kościół miał być pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. Jako miejsce budowy wybrano ogród starej strzelnicy, leżący u zbiegu dzisiejszych ulic Raszkowskiej i Wojska Polskiego (d. Ułańskiej). Opracowanie projektu kościoła powierzono znanemu w Poznaniu inżynierowi architektowi Franciszkowi Morawskiemu

W okresie międzywojennym (1918 – 1939) rozpisany został przez Władze Kościelne w Polsce konkurs na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Do konkursu stanął także wspomniany inż. Franciszek Morawski. Opracował projekt Świątyni Opatrzności i wysłał do Warszawy. Nadesłany projekt został pozytywnie oceniony, ale nie wygrał konkursu. Niezrealizowany projekt świątyni Opatrzności w Warszawie został z pewnymi zmianami zrealizowany w Ostrowie Wielkopolskim jako kościół p.w. św. Antoniego. Kuria Arcybiskupia w Poznaniu zatwierdziła projekt inż. Architekta Franciszka Morawskiego w dniu 14 kwietnia 1938 roku z pewnymi zastrzeżeniami.  Prace budowlane powierzono dwom ostrowskim firmom budowlanym: Juliana Kornaszewskiego i Wojciecha Stachurskiego.
Uroczyste rozpoczęcie budowy kościoła miało miejsce we wtorek, 07 czerwca 1938 roku.  Już w sierpniu 1939 roku kościół został pobudowany w stanie surowym, pokryty dachem. Rozpoczęto nawet zewnętrzne tynkowanie kościoła od strony prezbiterium. Wieżę kościoła pobudowano do 2/3 wysokości. 01 września 1939 roku wybuchła wojna. Prace zostały przerwane. W czasie okupacji niemieckiej kościół zamierzano rozebrać. Na szczęście – dzięki cudownej  opiece św. Antoniego kościół ocalał. Po wojnie – dzięki staraniom Ks. Dziekana Leona Płotki – przystąpiono do dalszej budowy kościoła. Kościół został wewnątrz otynkowany.
W ostatnią niedzielę października 1947 roku – w uroczystość Chrystusa Króla – przybył do Ostrowa Wielkopolskiego Ks. Biskup Franciszek Jedwabski, sufragan poznański i poświęcił nową świątynię.

Ks. Arcybiskup Walenty Dymek, Metropolita Poznański, erygował z dniem 15 listopada 1947 roku nową parafię p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim i mianował Księdza majora Franciszka Dymarskiego pierwszym jej proboszczem.

Ks. Proboszcz Franciszek Dymarski zabrał się energicznie do dokończenia budowy kościoła i wyposażenia jego wnętrza, sprawiając ołtarze, ławki, konfesjonały, ambonę, chrzcielnicę, szaty i naczynia liturgiczne, zakładając instalację elektryczną i nagłaśniającą.

On też pozyskał w 1951 roku z kościoła ewangelickiego z Raszkowa 13. głosowe organy

i zegar. Zegar został umieszczony na wieży, która została ukończona w 1954 roku. Kościół   w Raszkowie rozebrali komuniści. Dzięki jego staraniom powstał przy ul. Bema – na terenie dawnego lotniska – cmentarz grzebalny w 1957 o powierzchni 4 hektarów. Na tym cmentarzu spoczął także pierwszy wielce zasłużony dla parafii pierwszy proboszcz Ks. major Franciszek Dymarski, zmarły 08 sierpnia 1963 roku.

Z dniem 15 listopada 1963 roku mianowany został proboszczem Ks. Seweryn Garyantesiewicz, dotychczasowy proboszcz w Jankowie Zaleśnym. Dzięki jego staraniom dokonano przebudowy prezbiterium stosownie do zaleceń Soboru Watykańskiego. Pobudowano nowy ołtarz „twarzą” do ludzi, na ścianie frontowej prezbiterium umieszczono wysmukłą postać św. Antoniego – Patrona kościoła z mozaiki ceramicznej a ściany boczne prezbiterium zdobi pochód polskich świętych wykonany techniką sgraffito. Prace te wykonał artysta plastyk Wiktor Ostrzołek z Katowic. W 1968 odmalowano kościół

i sprawiono nową ambonę.

W dniu 22 maja 1970 roku odbyły się święcenia kapłańskie, których udzielił

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak czterem diakonom, wśród których święcenia kapłańskie otrzymał także syn naszej parafii – Ks. Ryszard Kałużny.

24 maja 1976 roku odszedł do wieczności Ks. Kanonik Seweryn Garyantesiewicz – drugi w historii parafii proboszcz.

Od 01 sierpnia 1976 roku proboszczem został mianowany na mocy dekretu

Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka Ks. Tadeusz Szmyt, dotychczasowy proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lechlinie k. Skoków.

W latach 1976 – 1979 dokonano przebudowy prezbiterium. Tabernakulum umieszczono w centralnym miejscu głównej ściany prezbiterium. Założono nową instalacje elektryczną, grzewczą i nagłaśniającą. Kościół otrzymał nową polichromię.

W latach 1978 – 1983 powiększono teren grzebalnego cmentarza o 6 hektarów i pobudowano parkan. Postawiono 6 śmietników i wywiercono osiem studni.
W latach 1979 – 1982 wybudowano na cmentarzu kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela według projektu inż. Aleksandra Holasa, architekta z Poznania. Prace budowlane wykonała firma murarska Andrzeja Palucha. Wystrój prezbiterium zaprojektował i wykonał mgr Ireneusz Daczka, plastyk z Leszna. Poświęcenia kościoła  dokonał w dniu 1. listopada 1982 roku ks. Infułat Władysław Pawelczak.

W uroczystość Chrystusa Króla, 22 listopada 1981 roku, Ks. Biskup Stanisław Napierała dokonał poświęcenia pomnika Najświętszego Serca Jezusowego i figury Matki Bożej z Lourdes w pobudowanej grocie przy kościele św. Antoniego – na trzy tygodnie przed ogłoszeniem stanu wojennego. Obie figury wykonał Tadeusz Świerczek artysta rzeźbiarz

z Warszawy. Pomnik Serca Pana Jezusa, którego cokół został wykonany z granitu

w Strzegomiu, stanął na skwerze między ulicami Raszkowską i Browarną. Prace kamieniarskie przy montażu pomnika wykonała Firma Kamieniarska Stanisława Zawadzkiego z Ostrowa Wielkopolskiego.  Nowy pomnik stanął na miejscu pomnika zburzonego przez Niemców na przełomie lutego i marca 1940 roku. Pomnik pobudowany

w 1936 roku, ufundował Cech Rzeźnicko-Wędliniarski Ostrowa Wielkopolskiego. Figurę Serca Pana Jezusa wykonał rzeźbiarz Jan Żok z Poznania. Pomnik ten postawiono na pamiątkę poświęcenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

w 1934 roku w rocznicę 500-lecia istnienia Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika (1434 r.). Pomnik poświęcił w uroczystość Chrystusa Króla, 25 października 1936 roku,

Ks. Biskup Walenty Dymek, ówczesny biskup pomocniczy z Poznania. Głowę Pana Jezusa

z tego pomnika wydobył z gruzów ostrowianin Feliks Cyfert (ze swoim synem Tadeuszem)

i przechował na strychu budynku straży pożarnej przez całą okupację. Po wojnie ocalona głowa Chrystusa została umieszczona w niszy kościoła od strony wschodniej pomiędzy bocznymi wejściami z napisem: Głowa Chrystusa z pomnika Serca Jezusowego zburzonego przez Niemców w 1940 r.

W 1984 roku został wykonany 18,5 metrowy metalowy krzyż i umiejscowiony na cmentarzu przy ul. Bema w nowej jego części staraniem parafianina Bolesława Kozłowskiego (z ul. Dożynkowej 8). Krzyż został poświecony 01. listopada 1984 roku podczas procesji żałobnej na cmentarzu.

W latach 1984 – 1987 wybudowano nowe probostwo według projektu inż. Arkadiusza Wojciechowskiego architekta z Ostrowa Wielkopolskiego. Prace budowlane wykonała firma Dominika Rogusznego z Mikstatu a nadzór budowlany sprawował  Józef Mentel, technik budowlany. Probostwo poświęcił w 1987 Ks. bp Zdzisław Fortuniak.
W dniu 5 maja 1987 roku na mocy decyzji Ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby ustanowiona została Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.
W latach 1987 – 1989 pobudowany został Dom Katechetyczny im. Jana Pawła II. Kamień węgielny w kształcie tablicy z czerwonego granitu z napisem –  DOM KATECHETYCZNY  im. JANA PAWŁA II 1987 – 1989 poświęcił Ks. bp Zdzisław Fortuniak 30 X 1987 roku. Projekt  i dokumentację techniczną budynku  opracował  inż. Andrzej Kornaszewski architekt. Prace budowlane powierzono firmie Dominika Rogusznego z Mikstatu. Nadzór budowlany pełnił Józef Mentel – technik budowlany. Dom Katechetyczny poświęcił Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba w dniu 24 września 1989 roku podczas wizytacji kanonicznej parafii św. Antoniego, stwierdzając, że jest to najpiękniejszy obiekt Katechetyczny w Archidiecezji Poznańskiej.

             W dniu 10 września 1990 roku Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak dokonał poświęcenia Księgarni w Domu Katechetycznym. W latach 1991 – 1992 wszystkie budynki: kościół, Dom Katechetyczny, probostwo nowe i stare otrzymały nową elewację z szlachetnego tynku

sprowadzonego z Francji.

W 1992 roku otwarto i poświecono Bibliotekę Parafialną w Domu Katechetycznym.
W latach 1994 – 1995 pobudowano nowy kościół pod wezwaniem Ducha Świętego przy ul. Różanej według projektu i dokumentacji mgra inż. Zenona Hąci, architekta z Wieruszowa. Prace murarskie powierzono firmie Dominika Rogusznego z Mikstatu, Nadzór budowlany pełnił Józef Mentel, technik budowlany. Prace murarskie rozpoczęły się w kwietniu 1994 roku  a zakończyły się po 16 miesiącach. Gotowy i wyposażony kościół Ks. Biskup Stanisław Napierała poświęcił kościół w dniu 27 sierpnia 1995 i erygował przy nim nową parafię p.w. Ducha Świętego, która liczyła 4.420 wiernych.

W 1997 roku założona została w kościele św. Antoniego jesionowa boazeria a na terenie przykościelnym pobudowano parking i zasadzono szlachetne krzewy.

W roku 50-lecia powstania parafii św. Antoniego – w dniu odpustu parafialnego –

-13 czerwca 1997 roku – Ksiądz Biskup Stanisław Napierała dokonał konsekracji kościoła

i ołtarza głównego.

W roku 1998 pobudowano  na naszym cmentarzu budynek biurowo-socjalny

W 1999 roku postawiono  przed kościołem na pamiątkę Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia od narodzin Chrystusa siedmiometrowy granitowy krzyż z pasyjką z brązu.

W 1999 roku cokół wokół kościoła obłożony został płytkami klinkierowymi.

W 2000 roku Dom Katechetyczny otrzymał  nową dachówkę – karpiówkę.

W latach 2000 – 2002 położono polbruk ma głównych alejkach cmentarza przy

  1. Bema.

W 2001 roku założono nowe nagłośnienie kościoła, które powierzono Firmie Rduch.
W 2002 roku zainstalowano 12 witraży figuralnych: cztery w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej i osiem w kaplicy Serca Pana Jezusa.

W roku 2003 przeprowadzony został generalny remont 36 okien witrażowych

w kościele.

W 2003 roku obok Krzyża jubileuszowego postawiono obelisk dla upamiętnienia 25-lecia Pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II.

W 2004 roku kościół  otrzymał nowe pokrycie dachowe – nową dachówkę –karpiówkę..
Od 03 października 2005 roku zaprowadzony został w dniach powszednich stały konfesjonał. W latach 2005 – 2006 roku zakupiono nową aparaturę głośnikową na naszym cmentarzu, dzięki której słyszalność objęła cały teren cmentarza.

W latach 2006 – 2007 pobudowane zostały nowe pięćdziesięcio trzy głosowe organy mechaniczne w kościele przez Firmę Organmistrzowską Pana Jana Drozdowicza z Poznania, które poświecił 18 listopada 2007 roku Ks. Biskup Stanisław Napierała.
W 2007 roku pobudowane zostały nowe schody z płytek ceramicznych przy trzech wejściach do kościoła (elektrycznie podgrzewane).

W 2008 roku cokół wokół Domu Katechetycznego i nowego probostwa obłożony został płytkami klinkierowymi.

W 2008 roku zainstalowano w kościele nowe elektryczne piece grzewcze.

W 2008 roku Pomnik Serca Jezusowego został poddany gruntownej renowacji.

W 2009 roku cokół wokół starego probostwa obłożony został płytkami klinkierowymi.

W latach 2009 – 2010 pobudowano  z cegły klinkierowej i kutych metalowych przęseł parkan  na cmentarzu wzdłuż ulic Bema i Batorego na długości 660 metrów. Prace murarskie wykonała firma Jana Talara z Ostrowa Wlkp. a prace kowalskie wykonała    firma Jończaków z Ostrowa Wlkp.

W 2009 roku pobudowano  nowy – stały konfesjonał, z którego korzystają wierni od 03 października 2005 roku. Stały konfesjonał poświęcił Ks. Biskup Stanisław Napierała

w dniu 28 czerwca 20009 roku.

W 2010 roku sprawiono w zakrystii dwa figuralne witraże, przedstawiające

św. Stanisława Kostkę i św. Dominika Savio.

W latach 2009 – 2011 na zachodniej elewacji kościoła (w pobliżu groty lurdzkiej) powstała Ściana Pamięci Narodowej. Na ścianie tej znajdują się marmurowe tablice z wyrytymi 496 nazwiskami zamordowanych podczas ostatniej wojny Ostrowian i z innych miejscowości związanych z Ostrowem Wielkopolskim.

Od 01 września 2011 roku proboszczem Parafii pw. Św. Antoniego został mianowany na mocy dekretu Księdza Biskupa Stanisława  Napierały Ksiądz Kanonik Paweł Kostrzewa, dotychczasowy proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Kaliszu.

W dniu 07 grudnia 2011 roku Ks. Kanonik  Paweł Kostrzewa – proboszcz

i Ks. Infułat Tadeusz Szmyt odebrali z rąk Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w Krakowie relikwie Błogosławionego Jana Pawła II dla Parafii pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim.

W okresie od grudnia 2011 roku do marca 2012 roku wymieniono na budynku nowego probostwa dachówkę na odeskowanym i pokrytym folią dachu z osadzeniem  7 okien dachowych.  Prace dekarskie wykonała Firma ANFRA Franciszka Antczaka z Ostrowa Wielkopolskiego.

W dniu 04 maja 2012 roku Parafia przeżywała 25. rocznicę  ustanowienia Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Antoniego.

W okresie od września 2011 do lutego 2012 roku trwał generalny remont mieszkania proboszczowskiego z pewnymi zmianami i modernizacją pomieszczeń sanitarnych.

W okresie od lutego do czerwca 2012 roku ocieplono strych kościoła i domu katechetycznego materiałami izolacyjnymi o grubości 40 centymetrów. Prace izolacyjne wykonała Firma ANFRA

W okresie od lipca 2012 do lipca 2013 roku trwały remonty nowego probostwa, domu katechetycznego i biura parafialnego: zmodernizowano wszystkie sanitariaty i łazienki; doprowadzono ciepłą wodę o domu katechetycznego i biura parafialnego; wymieniono 27 okien drewnianych na okna z PCV (w domu katechetycznym i biurze).