Życzenia

Wszystkim naszym Drogim Parafianom

i tym, którzy z okazji Świąt przybyli do naszej

wspólnoty parafialnej pragniemy przekazać

najserdeczniejsze życzenia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Was i Wasze

Rodziny swoim pokojem i łaską.

Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy

uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa i

pragnie nas prowadzić  do domu Ojca.

On  jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

                                                           Życzą Wasi duszpasterze