Spotkanie z ks. Krzysztofem – 13 lat pracy w Republice Czeskiej.