Ważna informacja!

U W A G A ! ! ! !

W związku ze stanem zagrożenia  epidemiologicznego, zwracam się do Drogich Parafian – nie mając innego wyjścia – o skorzystanie z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.  

W kościele, zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego – bezwzględnie wymaganym – może przebywać jednorazowo do 50 osób. 

Mając to na uwadze – aby nie dochodziło do niezręcznych sytuacji – bardzo prosimy o pozostanie w domach i tam za pośrednictwem: internetu, telewizji, radia o uczestniczenie we Mszy Świętej. 

Wyjątkiem są osoby i rodziny, w których intencjach zamówiona została Msza Święta.  

Módlmy się za pośrednictwem naszego Patrona Św. Antoniego o jak najszybsze ustanie tych przeciwności.