Życzenia

Wszystkim naszym Drogim Parafianom pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Was i Wasze Rodziny swoim pokojem nadzieją i łaską.

Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić  do domu Ojca. On  jest Drogą, Prawdą i Życiem. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Życzy Ksiądz Proboszcz z Wikariuszami.