Niedziela palmowa – Święcenie Palm

Niedziela Palmowa
Święcenie Palm na wszystkich Mszach Świętych.