O parafii

Historia Kościoła i Parafii św. Antoniego
w Ostrowie Wielkopolskim (w skrócie)
Ostrów Wielkopolski przed II wojną światową posiadał jedną parafię p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, która liczyła ponad 33 000 wiernych i była wtedy jedną z największych parafii w Archidiecezji Poznańskiej. Zaistniała zatem potrzeba pobudowania nowego kościoła dla stale rozrastającego się miasta. Potrzebę pobudowania nowego kościoła widziało społeczeństwo Ostrowa Wielkopolskiego a przede wszystkim ówczesny Proboszcz – Ksiądz Dziekan Kanonik Leon Płotka.
W dniu 27 października 1937 roku zawiązał się Komitet Budowy nowego kościoła, którego przewodniczącym został Ks. Dziekan Kanonik Leon Płotka. Kościół miał być pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. Jako miejsce budowy wybrano ogród starej strzelnicy, leżący u zbiegu dzisiejszych ulic Raszkowskiej i Wojska Polskiego (d.
Ułańskiej). Opracowanie projektu kościoła powierzono znanemu w Poznaniu inżynierowi architektowi Franciszkowi Morawskiemu.
I tutaj ciekawostka. W okresie międzywojennym (1918 – 1939) rozpisany został przez Władze Kościelne w Polsce konkurs na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Do konkursu stanął także wspomniany inż. Franciszek Morawski. Opracował projekt Świątyni Opatrzności i wysłał do Warszawy. Nadesłany projekt został pozytywnie oceniony, ale nie wygrał konkursu. Niezrealizowany projekt świątyni Opatrzności w Warszawie został z pewnymi zmianami zrealizowany w Ostrowie Wielkopolskim jako kościół pw. św. Antoniego. Kuria Arcybiskupia w Poznaniu zatwierdziła projekt inż. Architekta Franciszka Morawskiego w dniu 14 kwietnia 1938 roku z pewnymi zastrzeżeniami.
Rozpoczęto gromadzenie środków finansowych i materiałów budowlanych. Prace budowlane powierzono dwom ostrowskim firmom budowlanym: Juliana Kornaszewskiego i Wojciecha Stachurskiego.
Uroczyste rozpoczęcie budowy kościoła miało miejsce we wtorek, 07 czerwca 1938 roku. Prace budowlane posuwały się w zawrotnym tempie. Już w sierpniu 1939 roku kościół został pobudowany w stanie surowym, pokryty dachem. Rozpoczęto nawet zewnętrzne tynkowanie kościoła od strony prezbiterium. Wieżę kościoła pobudowano do 1/2 wysokości. 01 września 1939 roku wybuchła wojna. Prace zostały przerwane. W czasie okupacji niemieckiej kościół zamierzano rozebrać. Na szczęście – dzięki cudownej opiece św. Antoniego kościół ocalał. Po wojnie – dzięki staraniom Ks.
Dziekana Leona Płotki – przystąpiono do dalszej budowy kościoła.
Kościół został wewnątrz otynkowany. W ostatnią niedzielę października 1947 roku – w uroczystość Chrystusa Króla – przybył do Ostrowa Wielkopolskiego Ks. Biskup Franciszek Jedwabski, sufragan poznański, i poświęcił nową świątynię.
Ks. Arcybiskup Walenty Dymek, Metropolita Poznański, erygował z dniem 15 listopada 1947 roku nową parafię p.w. św.
Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim i mianował Księdza majora Franciszka Dymarskiego pierwszym jej proboszczem.
Ks. Proboszcz Franciszek Dymarski zabrał się energicznie do dokończenia budowy kościoła i wyposażenia jego wnętrza, sprawiając ołtarze, ławki, konfesjonały, ambonę, chrzcielnicę, szaty i naczynia liturgiczne, zakładając instalację elektryczną i nagłaśniającą. On też pozyskał w 1951 roku z kościoła ewangelickiego z Raszkowa 13. głosowe organy i zegar. Zegar został umieszczony na wieży, która została ukończona w 1954 roku. Kościół w Raszkowie rozebrali komuniści. Dzięki jego staraniom powstał przy ul. Bema – na terenie dawnego lotniska – cmentarz grzebalny w 1957 o powierzchni 4 hektarów. Na tym cmentarzu spoczął także pierwszy wielce zasłużony dla parafii pierwszy proboszcz Ks. major Franciszek Dymarski, zmarły 08 sierpnia 1963 roku.
Z dniem 15 listopada 1963 roku mianowany został proboszczem Ks. Seweryn Garyantesiewicz, dotychczasowy proboszcz w Jankowie Zaleśnym. Dzięki jego staraniom dokonano przebudowy prezbiterium stosownie do zaleceń Soboru Watykańskiego. Pobudowano nowy ołtarz „twarzą” do ludzi, na ścianie frontowej prezbiterium umieszczono wysmukłą postać św. Antoniego – Patrona kościoła z mozaiki ceramicznej a ściany boczne prezbiterium zdobi pochód polskich świętych wykonany techniką sgraffito. Prace te wykonał artysta plastyk Wiktor Ostrzołek z Katowic. W 1968 odmalowano kościół i sprawiono nową ambonę. W dniu 22 maja 1970 roku odbyły się święcenia kapłańskie, których udzielił Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak czterem diakonom, wśród których święcenia kapłańskie otrzymał także syn naszej parafii – Ks. Ryszard Kałużny. 24 maja 1976 roku odszedł do wieczności Ks. Kanonik Seweryn Garyantesiewicz – drugi w historii parafii proboszcz.
Od 01 sierpnia 1976 roku proboszczem został mianowany na mocy dekretu Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka Ks. Tadeusz Szmyt, dotychczasowy proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lechlinie k. Skoków. Parafia wtedy liczyła 20.100 wiernych.
W dniach 9 i 10 listopada 1976 roku Parafia przeżywała nawiedzenie Matki Bożej w znaku kopii Jasnogórskiego obrazu.
W latach 1976 – 1979 dokonano przebudowy prezbiterium.
Tabernakulum umieszczono w centralnym miejscu głównej ściany prezbiterium. Założono nową instalacje elektryczną, grzewczą i nagłaśniającą. Kościół otrzymał nową polichromię, zaprojektowaną i wykonaną przez Firmę Pana Juliana Wiącka.
W latach 1978 – 1983 powiększono teren grzebalnego cmentarza o 6 hektarów i pobudowano parkan. Postawiono 6 śmietników i wywiercono osiem studni.
W latach 1979 – 1982 wybudowano na cmentarzu kościół p.w.
Najświętszego Zbawiciela według projektu inż. Aleksandra Holasa, architekta z Poznania. Prace budowlane wykonała firma murarska Andrzeja Palucha. Wystrój prezbiterium zaprojektował i wykonał mgr Ireneusz Daczka, plastyk z Leszna. Poświęcenia kościoła dokonał w dniu 1. listopada 1982 roku ks. Infułat Władysław Pawelczak. Ks.
Arcybiskup Jerzy Stroba erygował nową Parafię Najświętszego Zbawiciela w dniu 15 października 1983, która początkowo liczyła 3.150 wiernych. Po powstaniu Parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w dniu 27. sierpnia 1995 roku przy ul. Różanej, powiększono Parafii Najświętszego Zbawiciela zasięg terytorialny i przydzielono jej dodatkowo 1.555 wiernych. I tak od 1995 roku Parafia Najświętszego Zbawiciela liczy 4.705 wiernych.
W uroczystość Chrystusa Króla, 22 listopada 1981 roku, Ks.
Biskup Stanisław Napierała dokonał poświęcenia pomnika Najświętszego Serca Jezusowego i figury Matki Bożej z Lourdes w pobudowanej grocie przy kościele św. Antoniego – na trzy tygodnie przed ogłoszeniem stanu wojennego. Obie figury wykonał Tadeusz Świerczek artysta rzeźbiarz z Warszawy. Pomnik Serca Pana Jezusa, którego cokół został wykonany z granitu w Strzegomiu, stanął na skwerze między ulicami Raszkowską i Browarną. Prace kamieniarskie przy montażu pomnika wykonała Firma Kamieniarska Stanisława Zawadzkiego z Ostrowa Wielkopolskiego. Nowy pomnik stanął na miejscu pomnika zburzonego przez Niemców na przełomie lutego i marca 1940 roku. Ten pomnik pobudowany w 1936 roku, ufundował Cech Rzeźnicko-Wędliniarski Ostrowa Wielkopolskiego. Figurę Serca Pana Jezusa wykonał rzeźbiarz Jan Żok z Poznania. Pomnik ten postawiono na pamiątkę poświęcenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 1934 roku w rocznicę 500-lecia istnienia Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika (1434 r.). Pomnik poświęcił w uroczystość Chrystusa Króla, 25 października 1936 roku, Ks. Biskup Walenty Dymek, ówczesny biskup pomocniczy z Poznania. Głowę Pana Jezusa z tego pomnika wydobył z gruzów ostrowianin Feliks Cyfert (ze swoim synem Tadeuszem) i przechował na strychu budynku straży pożarnej przez całą okupację. Po wojnie ocalona głowa Chrystusa została umieszczona w niszy kościoła od strony wschodniej pomiędzy bocznymi wejściami z napisem: Głowa Chrystusa z pomnika Serca Jezusowego zburzonego przez Niemców w 1940 r.
W 1984 roku został wykonany 18,5 metrowy metalowy krzyż i umiejscowiony na cmentarzu przy ul. Bema w nowej jego części staraniem parafianina Bolesława Kozłowskiego (z ul. Dożynkowej 8).
Krzyż został poświecony 01. listopada 1984 roku podczas procesji żałobnej na cmentarzu.
W latach 1984 – 1987 wybudowano nowe probostwo według projektu inż. Arkadiusza Wojciechowskiego architekta z Ostrowa Wielkopolskiego. Prace budowlane wykonała firma Dominika Rogusznego z Mikstatu a nadzór budowlany sprawował Józef Mentel, technik budowlany. Probostwo poświęcił w 1987 Ks. bp Zdzisław Fortuniak
W dniu 5 maja 1987 roku na mocy decyzji Ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby ustanowiona została Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.
W latach 1987 – 1989 pobudowany został Dom Katechetyczny im.
Jana Pawła II. Kamień węgielny w kształcie tablicy z czerwonego granitu z napisem – DOM KATECHETYCZNY im. JANA PAWŁA II 1987 – 1989 poświęcił Ks. bp Zdzisław Fortuniak 30 X 1987 roku.
Projekt i dokumentację techniczną budynku opracował inż. Andrzej Kornaszewski architekt. Prace budowlane powierzono firmie Dominika Rogusznego z Mikstatu. Nadzór budowlany pełnił Józef Mentel – technik budowlany. Dom Katechetyczny poświęcił Ks.
Arcybiskup Jerzy Stroba w dniu 24 września 1989 roku podczas wizytacji kanonicznej parafii św. Antoniego, stwierdzając, że jest to najpiękniejszy obiekt Katechetyczny w Archidiecezji Poznańskiej W dniu 10 września 1990 roku Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak dokonał poświęcenia Księgarni w Domu Katechetycznym. .
W latach 1991 – 1992 wszystkie budynki: kościół, Dom Katechetyczny, probostwo nowe i stare otrzymały nową elewację z szlachetnego tynku sprowadzonego z Francji.
W 1992 roku otwarto i poświecono Bibliotekę Parafialną w Domu Katechetycznym.
W dniu 18 września 1994 roku poświęcono Biuro Radia Maryja w Domu Katechetycznym.
W latach 1994 – 1995 pobudowano nowy kościół pod wezwaniem Ducha Świętego przy ul. Różanej według projektu i dokumentacji mgra inż. Zenona Hąci, architekta z Wieruszowa. Prace murarskie powierzono firmie Dominika Rogusznego z Mikstatu, Nadzór budowlany pełnił Józef Mentel, technik budowlany. Prace murarskie rozpoczęły się w kwietniu 1994 roku a zakończyły się po 16 miesiącach. Gotowy i wyposażony kościół Ks. Biskup Stanisław Napierała poświęcił kościół w dniu 27 sierpnia 1995 i erygował przy nim nową parafię p.w. Ducha Świętego, która liczyła 4.420 wiernych. Parafia Najśw.
W dniach 18 i 19 listopada 1995 roku św. Józef w kopii Cudownego Obrazu nawiedził naszą parafię.
W dniu 14 lipca 1996 roku przebywała w naszym kościele w godzinach od 20.00 do 22.00 Matka Boża w znaku Figury Fatimskiej.
W niedzielę, 04 sierpnia 1996 roku, odbyły się w naszym kościele śluby wieczyste dziesięciu sióstr ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.
W dniu 19 października 1996 roku ksiądz Biskup Stanisław Napierała dokonał poświęcenia Stacji Opieki Caritas, mieszczącej się na parterze starego probostwa. Stacja świadczy usługi mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego w zakresie opieki pielęgniarskiej rehabilitacyjnej.
W 1996 roku kościół otrzymał 16 nowych ławek i 2 nowe konfesjonały oraz 14 nowych żyrandoli.
W 1997 roku założona została w kościele jesionowa boazeria a na terenie przykościelnym pobudowano parking i zasadzono szlachetne krzewy .
W roku 50-lecia powstania parafii św. Antoniego – w dniu odpustu parafialnego – 13 czerwca 1997 roku – Ksiądz Biskup Stanisław Napierała dokonał konsekracji kościoła i ołtarza głównego.
W roku 1998 pobudowano na naszym cmentarzu budynek biurowo-socjalny z tzw. płyty obornickiej.
W 1999 roku postawiono przed kościołem na pamiątkę Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia od narodzin Chrystusa siedmiometrowy granitowy krzyż z pasyjką z brązu.
W 1999 roku cokół wokół kościoła obłożony został płytkami klinkierowymi.
W 2000 roku Dom Katechetyczny otrzymał nową dachówkę – karpiówkę.
W latach 2000 – 2002 położono polbruk ma głównych alejkach cmentarza przy ul. Bema.
W 2001 roku założono nowe nagłośnienie kościoła, które powierzono Firmie Rduch.
W 2002 roku zainstalowano 12 witraży figuralnych: cztery w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej i osiem w kaplicy Serca Pana Jezusa.
W roku 2003 przeprowadzony został generalny remont 36 okien witrażowych w kościele.
W 2003 roku obok Krzyża jubileuszowego postawiono obelisk dla upamiętnienia 25-lecia Pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II.
W 2004 roku kościół otrzymał nowe pokrycie dachowe – nową dachówkę –karpiówkę (ok. 100.000 dachówek).
Od 03 października 2005 roku zaprowadzony został w dniach powszednich stały konfesjonał, w którym posługę spowiedniczą pełni w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 18.00 w miesiącu 48 kapłanów z Ostrowa Wielkopolskiego i okolicznych parafii.
Od 18 do 25 lutego 2006 roku odbyły się Misje Miłosierdzia Bożego w obecności Obrazu Jezusa Miłosiernego.
W latach 2005 – 2006 roku zakupiono nową aparaturę głośnikową na naszym cmentarzu, dzięki której słyszalność objęła cały teren cmentarza.
W niedzielę, 06 sierpnia 2006 roku, odbyły się w naszym kościele śluby wieczyste pięciu sióstr ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.
W latach 2006 – 2007 pobudowane zostały nowe pięćdziesięcio trzy głosowe organy mechaniczne w kościele przez Firmę Organmistrzowską Pana Jana Drozdowicza z Poznania, które poświecił 18 listopada 2007 roku Ks.
Biskup Stanisław Napierała.
W 2007 roku pobudowane zostały nowe schody z płytek ceramicznych przy trzech wejściach do kościoła (elektrycznie podgrzewane).
W 2008 roku cokół wokół Domu Katechetycznego i nowego probostwa obłożony został płytkami klinkierowymi.
W 2008 roku zainstalowano w kościele nowe elektryczne piece grzewcze.
W 2008 roku Pomnik Serca Jezusowego został poddany gruntownej renowacji.
W 2009 roku cokół wokół starego probostwa obłożony został płytkami klinkierowymi.
W latach 2009 – 2010 pobudowano z cegły klinkierowej i kutych metalowych przęseł parkan na cmentarzu wzdłuż ulic Bema i Batorego na długości 660 metrów. Prace murarskie wykonała firma Jana Talara z Ostrowa Wlkp. a prace kowalskie wykonała firma Jończaków z Ostrowa Wlkp.
W 2009 roku pobudowano nowy – stały konfesjonał, z którego korzystają wierni od 03 października 2005 roku. Stały konfesjonał poświęcił Ks. Biskup Stanisław Napierała w dniu 28 czerwca 2009 roku.
W 2010 roku sprawiono w zakrystii dwa figuralne witraże, przedstawiające św. Stanisława Kostkę i św. Dominika Savio.
W latach 2009 – 2014 na zachodniej elewacji kościoła (w pobliżu groty lurdzkiej) powstała Ściana Pamięci Narodowej. Na ścianie tej znajdują się marmurowe tablice z wyrytymi nazwiskami zamordowanych podczas ostatniej wojny Ostrowian i z innych miejscowości związanych z Ostrowem Wielkopolskim.
Matka Boża w znaku Jasnogórskiego Obrazu nawiedziła – po raz drugi w historii parafii -nas kościół w dniach 12/13 VII 2011 roku.
Od 01 września 2011 roku proboszczem Parafii pw. Św.
Antoniego został mianowany na mocy dekretu Księdza Biskupa Stanisława Napierały Ksiądz Prałat Paweł Kostrzewa, dotychczasowy proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Kaliszu.
W dniu 07 grudnia 2011 roku Ks. Prałat Paweł Kostrzewa – proboszcz i Ks. Infułat Tadeusz Szmyt odebrali z rąk Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w Krakowie relikwie Błogosławionego Jana Pawła II dla Parafii pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim.
W okresie od grudnia 2011 roku do marca 2012 roku wymieniono na budynku nowego probostwa dachówkę na odeskowanym i pokrytym folią dachu z osadzeniem 7 okien dachowych. Prace dekarskie wykonała Firma ANFRA Franciszka Antczaka z Ostrowa Wielkopolskiego.
W dniu 05 maja 2012 roku Parafia przeżywała 25. rocznicę ustanowienia Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Antoniego. Mszę św. Sprawował Ks. Biskup Senior Stanisław Napierała, który udzielił młodzieży sakramentu Bierzmowania. Podczas tej uroczystości nastąpiło wprowadzenie do kościoła relikwii Błogosławionego Jana Pawła II i umieszczenie ich w specjalnie wykonanym relikwiarzu w nadstawie ołtarza w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
W okresie od września 2011 do lutego 2012 roku trwał generalny remont mieszkania proboszczowskiego z pewnymi zmianami i modernizacją pomieszczeń sanitarnych.
W okresie od lutego do czerwca 2012 roku ocieplono strych kościoła i domu katechetycznego materiałami izolacyjnymi o grubości 40 centymetrów. Prace izolacyjne wykonała Firma ANFRA z Ostrowa Wlkp.
W dniu 12 czerwca 2012 roku sumę odpustową ku czci św.
Antoniego odprawił Ks. Biskup Antoni Długosz – biskup pomocniczy z Częstochowy.
W okresie od lipca 2012 do lipca 2013 roku trwały remonty nowego probostwa, domu katechetycznego i biura parafialnego: zmodernizowano wszystkie sanitariaty i łazienki; doprowadzono ciepłą wodę o domu katechetycznego i biura parafialnego; wymieniono 27 okien drewnianych na okna z PCV (w domu katechetycznym i biurze).
W dniu 07 października 2012 roku odbył się ingres Ks. Biskupa Edwarda Janiaka do konkatedry.
W dniu 09 grudnia 2012 roku odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie z udziałem Ks. Biskupa Edwarda Janiaka.
W Roku Wiary O. Karol Meissner OSB wygłosił od stycznia do czerwca 2013 roku w kościele św. Antoniego cykl sześciu konferencji na temat wiary.
W dniach od 12 do 14 kwietnia 2013 roku reaktywowano po 10 latach przerwy Ostrowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej.
W dniu 27 kwietnia odbył się Diecezjalny Dzień Jedności w Duchu Św. z udziałem Ks. Biskupa Edwarda Janiaka.
W dniu 12 czerwca 2013 roku Mszę św. odpustową ku czci św.
Antoniego odprawił Ks. Biskup Senior Stanisław Napierała, który udzielił młodzieży sakramentu Bierzmowania.
O żywotności Parafii św. Antoniego świadczą powołania kapłańskie i zakonne. Parafia św. Antoniego dała na służbę Kościoła 37 kapłanów.
Z Parafii św. Antoniego pochodzą następujący kapłani: 1.Ks. Marian Fąka – 1949, 2. O. Mieczysław Ptaszek OMI – 1952, 3.
Ks. Kazimierz Pietrzak – 1953, 4. Ks. Bolesław Sobczak – 1953, 5. Ks.
Józef Mizgalski – 1956, 6. Ks. Zbigniew Pawlak – 1957, 7. Ks. Czesław Szperzyński – 1958, 8. Ks. Hieronim Muczek – 1961, 9. Ks. Ryszard Skomro – 1961, 10. Ks. Zbigniew Kalina – 1963, 11. Ks. Stanisław Kaczmarek – 1963, 12. Ks. Jerzy Kędzierski – 1966, 13. O. Marian Więckowski OMI – 1966, 14. Ks. Ryszard Kałużny – 1970, 15. Ks.
Janusz Sobczyk – 1972, 16. Ks. Andrzej Kowalak – 1972, 17. Ks.
Kazimierz Napierała T. Chr. – 1972, 18. Ks. Tomasz Ilski – 1974, 19.
Ks. Zbigniew Małecki – 1975, 20. Ks. Robert Barbuziński – 1977, 21.
Ks. Marek Gmur – 1980, 22. Ks. Marek Fischer – 1985, 23. Ks.
Andrzej Szymankiewicz – 1985, 24. Ks. Przemysław Niezgódka – 1989, 25. Ks. Paweł Malecha – 1990, 26. Ks. Konrad Jędrzejczak – 1991, 27.
Ks. Jacek Paczkowski – 1992, 28. Ks. Robert Pisula – 1992, 29. O.
Tadeusz Bartoś OP – 1993, 30. Ks. Piotr Rossa – 1994, 31. Ks. Jacek Junak CR – 1995, 32. Ks. Robert Piechocki – 1995, 33. Ks. Grzegorz Modrzyński – 1995, 34. Ks. Artur Kasprzak – 2000, 35. Ks. Łukasz Żurawski – 2001, 36. Ks. Łukasz Luźny – 2008, 37. Ks. Mateusz Klaczyński – 2015.
Z Parafii św. Antoniego pochodzą następujące siostry zakonne: 1.S. Ancilla Chmielewska – benedyktynka, 2. S. Tarsycja Kasprzak – benedyktynka, 3. Bożena Dudziak – salezjanka, 4. S. Irena Binek – salezjanka, 5. S. Janina Filipiak – ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, 6. S. Lucjana Brzykcy – franciszkanka, 7. S. Małgorzata Grzeszczyk – klaryska-kapucynka.
Od 1947 roku w parafii św. Antoniego posługę duszpasterską pełnili następujący księża proboszczowie i wikariusze: Ks. Kanonik mjr Franciszek Dymarski – pierwszy proboszcz (1947-1963)
Wikariusze:
Ks. Edmund Bartosiak (1947-1949), Ks. Alfons Schonborn (1947- 1951), Ks. Edward Tomaszewski (1949-1952), Ks. Adam Marciniak (1951-1955), Ks. Tadeusz Pilarczyk (1952-1953), Ks. Alfons Wesołowski (1954-1958), Ks. Edmund Skupin (1955-1958), Ks. Jerzy Mizerski (1958-1959), Ks. Kazimierz Maćkowiak (1958-1961), Ks.
Kazimierz Sierpowski (1959-1960), Ks. Bolesław Exler (1960-1961), Ks. Franciszek Stasik (1960-1963), Ks. Marian Ignasiak (1961-1963), Ks. Wincenty Sobkowski (1961-1962) i Ks. Bogdan Kita (1962-1964) = 15 wikariuszy.
Ks. Kanonik Seweryn Garyantesiewicz – drugi proboszcz (1963 – 1976)
Wikariusze:
Ks. Feliks Lenort (1963-1964), Ks. Kazimierz Piechocki (1964-1968), Ks. Andrzej Neter (1964-1966), Ks. Zenon Półrolniczak (1965-1968), Ks. Henryk Szwarc (1966-1971), Ks. Bolesław Kryś (1968-1971), Ks.
Józef Podemski (1968-1971), Ks. Edmund Kołata (1971-1974), Ks.
Marian Czaplicki (1971-1974), Ks. Cyryl Cylkowski (1974-1975), Ks.
Stanisław Matuszczak (1974-1976), Ks. Ks. Hieronim Michalak (1974-1976) i Ks. Jerzy Pioch (1976-1980), = 13 wikariuszy.
Ks. Infułat Tadeusz Szmyt – trzeci proboszcz (od 01 VIII 1976 do 31 VIII 2011).
Wikariusze:
Ks. Andrzej Grzegorzewicz (1976-1979), Ks. Zygmunt Antoniewicz (1976-1982), Ks. Andrzej Szczepański (1978-1982), Ks. Jerzy Śrama (1980-1981), Ks. Jan Woźny (1980-1982), Ks. Tadeusz Borowczyk (1981-1983), Ks. Stanisław Twardowski (1982-1983), Ks. Andrzej Marciniak (1982-1984), Ks. Ryszard Dziamski (1983-1987), Ks.
Wojciech Pieprzyca (1983-1987), Ks. Krzysztof Królik (1984-1987), Ks. Zbigniew Urny (1987-1991), Ks. Waldemar Kasprzak (1987- 1989), Ks. Józef Matuszewski (1987-1989), Ks. Tadeusz Osiński (1989-1991), Ks. Maciej Wyzujak (1989-1995), Ks. Mirosław Litwinowicz (1989-1991), Ks. Paweł Biedziak (VII-VIII 1991), Ks.
Mariusz Pohl (1991-1994), Ks. Wojciech Fąka (1991-1994), Ks.
Dariusz Michalak (1991-1992), Ks. Roman Szkop (1992-1994), Ks.
Jan Grzelak (1992-1994), Ks. Henryk Lemke (1993-1998), Ks.
Grzegorz Kamzol (1994-1997), Ks. Ireneusz Powaga (1994-1997), Ks.
Witold Szala (1995-1998), Ks. Stanisław Druciarek (VII 1995), Ks.
Michał Pacyna (1997-2002), Ks. Andrzej Markowski (1997-2004), Ks.
Maciej Krulak (1998-2000), Ks. Krzysztof Niciejewski (2000-2002), Ks. Jacek Stefański (2000-2004), Ks. Rafał Kowalski (2002-2007), Ks.
Wiesław Smardz (2002-2006), Ks. Sebastian Łagódka (2004-2007), Ks. Rafał Mielcarek (2004-2007), Ks. Adam Zmuda (2006- 2011), Ks.
Rafał Kopis (2006 – 2012), Ks. Krystian Kowalski (2007- 2013), Ks.
Andrzej Kmieciak (2007- 2012), Ks. Dariusz Płonka (2007- 2012) i Ks. Krzysztof Śliczny (2011 – 2013) = 43 wikariuszy.
Ks. Prałat Paweł Kostrzewa – czwarty proboszcz (od 01 IX 2011 do 01 VII 2015)
Wikariusze:
Ks. Tomasz Dutkowiak (od 01 VII 2012), Ks. Aleksander Piekielny (od 01 VII 2012 do 30 VI 2015). Ks. Mikołaj Skórecki (od 01 VII 2012 do 19 IX 2013), Ks. Marek Chudzia – rezydent – (od 01 III 2013 do 20 IX 2013), Ks. Marcin Zych (od 01 IX 2o13 do 31 VIII 2013), Ks. Piotr Górski (od 21 IX 2013 do 30 VI 2014), Ks. Przemysław Krupa (od 20 XI 2013 do 30 VIII 2015), Ks. Edwin Słuczan-Orkusz – pomoc duszpasterska – od 01 X 2014 do 15 VI 2015) = 8 wikariuszy W okresie posługi duszpasterskiej w Parafii Ks. Prałata Pawła Kostrzewy, to jest od 01 IX 2911 roku do 01 VII 2015 wykonano następujące inwestycje i remonty a także odnotowano ważne wydarzenia: Dom Katechetyczny: – ocieplono pokrycie dachowe wełną mineralną, – wyremontowano aulę i prowadzącą do niej klatkę schodową, – założono parapety zewnętrzne i wewnętrzne, – w auli i na schodach położono płytki, – wymieniono 47 okien z potrójnymi szybami – wyremontowano wszystkie toalety, wymieniono sanitariaty oraz armaturę – łazienkową, – doprowadzono ciepłą wodę, – w trzech toaletach zainstalowano kabiny prysznicowe, – położono nową instalację radiofoniczną i elektryczną, – pomalowano ściany.
Probostwo nowe: – wymieniono nowe pokrycie dachowe – zaadaptowano poddasze na dwa dwupokojowe mieszkania, – wyremontowano mieszkania księży wikariuszy, – przeprowadzono generalny remont mieszkania proboszczowskiego, -przeprowadzono remont 4. Pomieszczeń biura parafialnego z wymianą 10 okien, – zaadaptowano kotłownie na zaplecze sanitarne oraz pralnię i suszarnię Kościół: – ocieplono strych kościoła wełną mineralną o grubości 40 centymetrów, – na sklepieniu sufitu zainstalowano dwa wentylatory, które wyciągają 6.000 m3 powietrza, gdy w kościele jest gorąco i duszno, – nasadzono nowe drzewa wokół kościoła w miejsce wcześniej wyciętych.
W okresie od lutego do czerwca 2012 roku ocieplono strych kościoła i domu katechetycznego wełną mineralną o grubości 40 centymetrów. Prace izolacyjne wykona la Firma ANFRA z Ostrowa Wielkopolskiego.
W okresie od lipca 2012 do lipca 2013 roku trwały remonty nowego probostwa, domu katechetycznego i biura parafialnego.
Wymieniono 27 okien drewnianych na okna PCV w domu katechetycznym i biurze.
W dniu 7. grudnia 2011 roku ks. prałat Paweł Kostrzewa i Ks. infułat Tadeusz Szmyt odebrali w Krakowie z rąk ks. kardynała Stanisława Dziwisza relikwie św. Jana Pawła II, które zostały umieszczone w specjalnie wykonanym relikwiarzu w nadstawie ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej.
W dniu 5. Maja 2015 roku Parafia przeżywała 25. Rocznicę ustanowienia Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
Ks. Prałat dr Witold Szala – piąty proboszcz (od 01 VII 2015)
Wikariusze:
Ks. Tomasz Dutkowiak (od 01 VII 2012) ,Ks. Daniel Kalis (od 30 VI 2015), Ks. Krzysztof Bzdyrek (od 01 VII 2015), Ks. Łukasz Olejnik (od 01 VII 2015), Ks. Wojciech Ebel – rezydent – (od 28 IX 2015 do 22 II 2016).
– Na nowym probostwie – na drugim piętrze – zaadoptowano na cele mieszkalne dwa pomieszczenia strychowe. – W dniu 14 lutego 2017 roku przystąpiono do malowania kościoła św.
Antoniego, polegającego na restauracji polichromii z nową aranżacją kolorystyczną. Prace malarskie wykonuje Pracownia Artystyczno- konserwatorska Wiącek z Ostrowa Wielkopolskiego.
O żywotności parafii św. Antoniego świadczą działające na jej terenie następujące grupy modlitewne, zespoły duszpasterskie i instytucje: Neokatechumenat, Akcja Katolicka, Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS, Stowarzyszenie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, Ruch „Światło-Życie” – Wspólnota Kościoła Domowego, Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnota Krwi Chrystusa, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich, Eucharystyczny Ruch Młodych, , Kółka Różańcowe Kobiet i Mężczyzn, Grupa Modlitwy Ojca Pio, Duszpasterstwo Nauczycieli, Duszpasterstwo Młodzieży przygotowujących się do Bierzmowania, Duszpasterstwo Dzieci przygotowujących się do I Komunii św., , Hospicjum św. Józefa, Rodzina Radia Maryja, Grupa Pielgrzymkowa Brązowa, Poradnia Rodzinna, , , Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy), Grupa Anonimowych Alkoholików ARKA, Stacja Opieki Caritas, Biuro Radia Maryja, Biblioteka Parafialna, Księgarnia św.
Antoniego.
Obecnie Parafia św. Antoniego – według danych z Urzędu Miejskiego – liczy 10.856 wiernych.
Stan na dzień 28 marca 2017