Adoracja

Adoracja przy grobie Pańskim w Wielki Piątek do godziny 23:00.

W Wielką Sobotę od godziny 7:00 do 19:00.