Wyślij wiadomość

  *Wysyłając wiadomość przyjmuję do wiadomości, że Biuro Parafialne
  parafii pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim jak i Biuro Zarządu
  Cmentarza nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą
  elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2
  Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
  poz. 23 ze zm.).
  Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać
  co najmniej wskazanie:
  •       osoby, od której pochodzi(imię i nazwisko)
  •       adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica)
  •       przedmiotu zapytania sprawy, której dotyczy.
  Zadając zapytanie drogą elektroniczną, prosimy o podanie imienia,
  nazwiska i adresu zamieszkania nadawcy. W przypadku braku
  wymienionych danych w przesyłce, odpowiedz nie będzie udzielana.