Kapłani

P R O B O S Z C Z

Ksiądz Prałat Witold SZALA

W I K A R I U S Z E

Ksiądz Wikariusz Paweł

Ksiądz Wikariusz Tomasz

Ksiądz Wikariusz Jacek