Grupa Brązowa i Grupa Zielona – razem idziemy do Sadowia