Pamiętamy

26 marca pierwsza rocznica śmierci Księdza Biskupa Teofila Wilskiego. Polecajmy Jego Duszę Dobremu Panu Bogu.