Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

14 września Msza Święta o godz. 18.00, następnie Nabożeństwo do Najdroższej Krwi
Chrystusa.