Święty Krzysztof

W niedzielę 23 lipca poświęcenie pojazdów – życzymy wszystkim za
przyczyną św. Krzysztofa bezpiecznej drogi.