Szkoła Biblijna. ŚWIAT Biblii – SŁOWO Biblii – SPOTKANIE z Biblią. Seminarium Duchowne w Kaliszu.