Odwiedziny chorych

W sobotę 7 grudnia w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.