Wielki Wtorek – spowiedź na zakończenie rekolekcji

9.00 – 10.00
10.00 – Msza Święta
10.30 – 11.30
Po południu:
16.30 – 18.00
18.00 – Msza Święta
18.30 – 19.30